פרטי הרישיון

  • Personal License
  • Allows the buyer to screen the movie without any time limit, either for personal use or for research and educational purposes in the classroom. The buyer can also make backups of the movie file or burn it to DVD.
  • רישיון להעלאה על שרת(DSL)
  • מאפשר למוסדות להעלות את הסרט על שרת המוסד. המוסד מתחייב לכך שרק משתמשים מורשים יקבלו גישה לסרטים.
  • רישיון להקרנה ציבורית (PPR))
  • מאפשר הקרנה כללית של הסרט גם מול מי שאינם חברים בצוות העובדים או הלומדים בו.
  • רישיון להקרנה ציבורית (PPR) משולב ברישיון להעלאה על שרת (DSL)
  • מאפשר את השניים הנזכרים למעלה (b) and (c).
שימוב לב : אף אחד מן הרשיונות אינו מתיר גביית תשלום עבור הקרנה.